510 600 180 | 512 323 282 biuro@wiktorinvestment.eu

WIKTOR INVESTMENT

WIKTOR INVESTMENT

WIKTOR INVESTMENT

TRANSPORT DROGOWY
Zapewniamy terminowość i solidną dostawę materiałów i ładunków na terenie całej Europy.
Posiadamy wszystkie uprawnienia, licencję oraz ubezpieczenie wykonywanych usług oraz przewożonego towaru.

PRACE ZIEMNE/ WYBURZENIA
Wykonujemy wszelkie usługi związane z pracami ziemnymi:  wykonywanie zmechanizowanych robót ziemno-budowlanych,  kompleksowe wyburzania i rozbiórki budynków, obiektów kubaturowych oraz inżynieryjnych,  rekultywacja i niwelacja terenu,  przygotowanie terenu pod inwestycje (…)

BUDOWA / NAPRAWA DRÓG
Budujemy drogi z kostki brukowej wraz z kanalizacją deszczową, układamy płyty drogowe, budujemy parkingi, utwardzamy drogi kruszywem łamanym z gruzu betonowego.

ZIEMIA SIANA

Oferujemy ziemię sianą doskonale nadającą się pod trawniki, czy inną przestrzeń zieloną.