510 600 180 | 512 323 282 biuro@wiktorinvestment.eu

WIKTOR INVESTMENT

- PRACE ZIEMNE / WYBURZENIA -

Wykonujemy wszelkie usługi związane z pracami ziemnymi

 • wykonywanie zmechanizowanych robót ziemno-budowlanych,
 • kompleksowe wyburzania i rozbiórki budynków, obiektów kubaturowych oraz inżynieryjnych,
 • rekultywacja i niwelacja terenu,
 • przygotowanie terenu pod inwestycje,
 • karczowanie terenów inwestycyjnych,
 • kruszenie betonu i gruzu,
 • kruszenie, przesiewanie kruszyw,
 • wynajem maszyn budowlanych i usługi transportowe,
 • usługi koparko-ładowarką,
 • skarpowanie, korytowanie pod drogi chodniki parkingi,
 • wykonywanie wykopów, wykopy pod sieć kanalizacyjną, fundamenty,

Wszelkie dodatkowe informację pod nr tel. 510-600-180.